Hoe ziet een coaching traject eruit bij De Paarse Giraf

Kennismakingsgesprek  (intake)

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we de zorgvraag van jullie kind en kijken we of ik de gewenste hulp kan bieden om jullie kind te begeleiden naar het uiteindelijke doel.

1 van de spelelementen bij coachingSessies

Naar inzicht en behoefte volgt een aantal sessies van een uur  (6-8  coaching sessies), waarin jullie kind wordt begeleid om te werken aan de zorgvraag. Indien nodig zullen ook ouders, broertjes/zusjes of andere betrokkenen gevraagd worden om bij een of meerdere sessies aanwezig te zijn. Afgestemd op de behoefte van jullie kind worden er allerlei gespreks-, spel- en creatieve vormen ingezet om tot het uiteindelijk gestelde doel van jullie kind te komen. Na 3 tot 4 coachingsessies worden ouders uitgenodigd voor een oudergesprek. Tijdens dit gesprek zullen de coachingsessies worden geëvalueerd, bespreken we welk effect de coaching op jullie kind heeft en wat jullie zelf als ouders nodig hebben om jullie kind te begeleiden.

Werkwijze coaching

Er wordt op maat gecoacht op dat waar de zorgvraag ligt. Vanuit het nu werk ik met een oplossingsgerichte aanpak. Zo zal er meer inzicht komen in de eigen situatie op dat moment. Er wordt ruimte gecreëerd om op eigen kracht te werken aan de mogelijkheden om zich verder te kunnen ontwikkelen. Hierdoor zullen eigen kwaliteiten en talenten worden herkend, zodat deze op positieve wijze kunnen worden ingezet om doelen te bereiken. Eigen grenzen worden ontdekt en ook hoe deze kenbaar gemaakt kunnen worden. Er zal ervaren worden hoe hij/zij zich kan bewegen tussen eigen grenzen en die van de ander. Jullie kind zal hierdoor meer bewust worden van eigen handelen. Door op deze wijze te coachen gaan kinderen ervaren dat ze zelf tot oplossingen kunnen komen en ze een levensles hebben ervaren.

De levenslessen die er liggen kunnen gaan over:

 • Onzekerheid, (faal)angst
 • Emotioneel niet in balans zijn
 • Vermoeidheid
 • Slecht slapen
 • Concentratieproblemen
 • Prikkelbaar zijn, snel boos of veel huilen
 • Pesten/gepest worden
 • Teruggetrokken of juist drukker zijn
 • Moeite met uiten van gevoelens
 • Moeite in de omgang met leeftijdsgenootjes of volwassenen
 • Buikpijn, hoofdpijn
 • Hoogsensitiviteit

Deze lijst is uiteraard niet volledig. Ieder kind is immers anders. Neem bij vragen gerust contact op, dan bespreken we of ik jullie kind kan helpen.

 

Wil je jouw kind betrekken bij het kiezen van een coach laat hem/haar dan de volgende pagina lezen: